Van Tuylllaan

van tuylllaan

nieuws & info

Mededelingen 29  mei 2020


Hieronder de afspraken zoals ze al waren, met in rood de wijzigingen die 8 juni ingaan.


Schoolbegin en –einde


Kleuters

Brengen/aankomst: 8.30 – 8.40

- kleuters lopen met hun ouder/verzorger (1) via rechter zijkant naar kleuterplein en wachten daar met hun ouder op minimaal 1,5 meter afstand tot andere ouders tot kleuterjuf kind roept
- kleuterjuf staat bij achterdeur klaslokaal
- ouder vertrekt meteen daarna via achterplein, achter handarbeidlokaal langs naar het trottoir
- te laat en alsnog afleveren bij de klasdeur KAN NIET! Te laat betekent met uw kind terug naar huis!


Halen/vertrek: 12.55

- De kleuterjuffen nemen kleuters mee naar het plein aan de voorkant van de school waar ze meegaan met de ouders, die wachten op het trottoir of op het plein (alleen niet pal voor de fietsenstalling!) en waar het kind naar ze toe komt. Ouders gaan daar niet nog even iets te zeggen of vragen aan juf; dit kan alleen telefonisch.

- Ook hier geldt: kom op tijd want we hebben 5 minuten voor op korte dagen ook de kinderen van de onderbouw of de eerste klas uit zijn.

(De BSO komt om 12.50 uur voor de kleuters en neemt ze mee naar het kleuterplein; dit gaat altijd zo)


Voor ouders die hun BSO-kleuters voor 3 uur op komen halen

Ouders die hun kleuter voor drie uur op komen halen bij de BSO kunnen dat doen tot 15.00 uur. Zij kunnen naar het houten hekje lopen naast de hoofdingang van de school. Daar brengt de leidster uw kind naar u toe. Niet tussen 15.00 en 15.05 uur! Op dat moment komen de 5e en 6e-klassers naar buiten en is het hek te smal om twee tegengestelde stromen door te laten. Ben je er om 15.00 uur, dan moet je dus even wachten bij de ingang van het plein tot deze kinderen hun fietsen hebben gepakt en het plein hebben verlaten!


Onderbouw klas 1 t/m 6

Brengen/aankomst: 8.15 – 8.25

- Kinderen klassen 1 t/m 6 komen op school
- Klassen 1 t/m 4 zetten fietsen in stalling achter, klassen 5 en 6 op het voorplein, net voorbij de brievenbus
- Meteen na stallen doorlopen naar de klas, dus niet terug naar voorplein of op voorplein blijven hangen
- In de fietsenstalling zetten kinderen laagste klassen fietsen meest links en hoogste klassen meest rechts
- Ouders lopen niet mee het plein op!
- Kinderen klas 1 en 2 gaan via achteringang naar binnen, 3 en 4 via zaalingang en 5 en 6 via hoofdingang
- Op het achterplein staat Henk (concierge) en bij de hoofdingang Paulien (IB) of Onno (locatieleider); zij zorgen voor ordelijk naar binnen gaan van de kinderen
- Leraar is in de klas, kinderen geven geen hand en wassen handen na binnenkomst


Halen/vertrek:

Lange dagen:
14.55 klas 1, 3 en 5
15.00 klas 2, 4 en 6


Korte dagen:
12.45 klas 1, 3 en 5
12.50 klas 2, 4 en 6


-  De school verlaten weer via de daarvoor toegewezen uitgangen. Bij de fietsenstalling staan weer Henk, Paulien en Onno voor de snelle doorstroom.

-  Iedereen houdt zich strikt aan deze tijden omdat het ook weer afgestemd is op de kleuterklassen en de BSO en er en snelle doorstroom moet zijn. Als bijvoorbeeld 6eklassers gaan treuzelen bij ophalen fiets dan gaan ze de naar buitenkomende kleuters in de weg lopen!

-  Ouders wachten bij het hek

-  Kinderen pakken eventueel fiets en gaan zelfstandig naar het hek

-  Kinderen klas 1/2 verlaten school via achteringang, 3/4 via zaalingang en 5/6 via hoofdingang

-  Klas 1, 3 en 5 zijn dagelijks 5 minuten eerder uit dan normaal en klassen 2, 4 en 6 zijn op normale tijden uit

-  Ouders gaan niet naar binnen voor vragen of mededeling: al het overleg vindt telefonisch plaats!

-  Iedereen vertrekt zsm zodra hij het plein af is (geen opstoppingen op het trottoir)


Copyright © Alle rechten voorbehouden