Socrates

socrateslaan

nieuws & info

Mededelingen 15 mei 2020


Ervaringen van de eerste week

Wat is het fijn om de kinderen weer in school te terug te zien, en wat zijn ze enorm gegroeid! De onderbouwkinderen werden op hun eerste schooldag welkom geheten met muziek van meester Matthijs, de kleuters werden bij de vlaggetjes opgewacht door hun juf. De eerste dagen leken wel op de eerste dag na de zomervakantie, voor sommigen nog wat spannend, anderen liepen fluitend het plein op met een volle tas met spullen. Er heerst een hele fijne sfeer in de school, rustig door de kleinere hoeveelheid kinderen, en ook heel gezellig en gemoedelijk.

Iedere klas heeft een in/uitgang toegewezen gekregen, in de gangen houden we rechts aan, er zijn gescheiden pauzegroepen en op veel momenten moeten handen gewassen worden. Allemaal nieuwe afspraken die de kinderen al snel onder de knie hebben.  Het halen en brengen loopt ook goed en iedereen houdt de gevraagde afstand, bedankt voor jullie medewerking hierin! We houden komende weken hiervoor dezelfde afspraken aan, deze zijn hieronder terug te lezen.

 

Pinksteren

Het pinksterfeest krijgt een andere invulling dan anders. Het feest zal met beide groepen klein maar fijn worden gevierd op donderdag 28 en vrijdag 29 mei. We vragen alle kinderen op deze dagen in witte kleren naar school te komen.  


Mededelingen 8  mei 2020


Algemeen

Ouders mogen niet op het plein en niet in de school komen, daarom zijn er voor alle klassen specifieke afspraken over het brengen en halen, de informatie vinden jullie hieronder.  Daarbij is het dringende verzoek om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen en om na het brengen en halen direct te vertrekken. 
Wie toch met de auto komt vragen we om 1-richtingsverkeer te hanteren, namelijk, aan de kleuterzijde de Socrateslaan in, bij de Stichtse Vrije School er weer uit.  
Na schooltijd is er ook geen toegang tot de school. Mochten er vragen aan de leerkracht zijn, dan kan er gemaild worden of er wordt een telefonische afspraak gemaakt. 


Halen en brengen kleuterklassen  
De leerkrachten staan op het plein om de kinderen op te wachten. Iedere kleuterklas heeft een eigen tijdslot en plek voor het brengen/halen. Het is belangrijk dat jullie echt binnen het gegeven tijdslot halen en brengen, niet te vroeg komen en niet langer blijven. Op die manier beperken we het aantal ouders bij het hek. We vragen jullie om 1.5e meter afstand te bewaren tot elkaar en de kinderen. 


Klas 3k: brengen aan de Socrateszijde van het kleuterplein tussen 8.20 en 8.30, tussen 12.45 en 12.55 ophalen op diezelfde plek 
Klas 4K: brengen aan de Socrateszijde van het kleuterplein tussen 8.30 en 8.40, tussen 12.55 en 13.05 ophalen op diezelfde plek 
Klas 9K: brengen aan de achterzijde van het kleuterplein tussen 8.20 en 8.30, tussen 12.45 en 12.55 ophalen op diezelfde plek 
Klas 5k: brengen aan de achterzijde van het kleuterplein tussen 8.30 en 8.40, tussen 12.55 en 13.05 ophalen op diezelfde plek 


Halen en brengen onderbouwklassen  
Het verzoek is om kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen.  
Wanneer het kind toch gebracht wordt vragen we jullie zoveel mogelijk met fiets en lopend te komen en om het kind in een ruime kring om school heen af te zetten en daar ook weer af te spreken voor het ophalen. Te denken valt aan de hoek met de Verlengde Slotlaan of de parkeerplaats van de Stichtse Vrije School naast ons.  
Indien kinderen toch met de auto gebracht worden is het verzoek om tijdens het brengen en halen zelf in de auto te blijven en om, zoals eerder genoemd,  1-richtingsverkeer te hanteren, namelijk, aan de kleuterzijde de Socrateslaan in, bij de Stichtse Vrije School er weer uit. 
Het is belangrijk dat jullie binnen het gegeven tijdslot halen en brengen, niet te vroeg komen en niet langer blijven. Op die manier beperken we het aantal ouders rondom de school. We vragen jullie om 1.5e meter afstand te bewaren tot elkaar en de kinderen. 
 
Klas 1, 2, 3 en 4:  
Deze klassen maken gebruik van de hoofdingang. 
Kinderen kunnen tussen 8.25 en 8.40 zelf de school inlopen. In de klas is de leerkracht aanwezig om ze op te vangen. De eerste dagen is er op het plein ook iemand aanwezig om ze op te vangen en de weg te wijzen. De leerlingen uit klas 1 zullen hun eerste schooldag door hun eigen leerkracht buiten opgevangen worden, daarover ontvangen de betreffende ouders apart bericht. 
De kinderen komen tussen 14.55 en 15 uur de school weer uit. Omdat veel kinderen naar de BSO gaan en zoveel mogelijk kinderen zelfstandig naar school komen verwachten we dat het ophalen geen problemen oplevert. Mocht dit wel zo zijn dan zullen wij de logistiek aanpassen. We vragen jullie om in een ruime cirkel om de school een ophaalplek met jullie kinderen af te spreken. De ruimte rondom de ingang van het plein wordt gereserveerd voor ouders van kinderen uit klas 1 en 2. 
Kinderen die naar de BSO gaan lopen binnendoor.  


Klassen 5 en 6: 
Deze klassen maken gebruik van de zij-ingang tussen klas 5 en 6. We hopen dat deze kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school kunnen komen. Wanneer dat niet mogelijk is kunnen jullie de kinderen rondom de Stichtse Vrije School afzetten en ophalen. De kinderen stallen hun fietsen ook bij de Stichtse Vrije School, in de stalling het dichtst bij de stoep naar onze school. 
De kinderen komen tussen 14.55 en 15 uur de school weer uit. Kinderen die naar de BSO gaan lopen binnendoor. 
 

Boeken en schoolspullen onderbouwklassen 
De kinderen nemen hun schoolspullen de eerste dag weer mee naar school. De schoolboeken moeten iedere dag mee heen en weer. We vragen jullie om dit in een stevige tas te doen. Graag het drinken apart van de schoolspullen vervoeren. 

Copyright © Alle rechten voorbehouden