Bergweg

bergweg

nieuws & info

Mededelingen 15  mei 2020


Ervaringen van de eerste week

Wat is het fijn om de kinderen weer in school te terug te zien, en wat zijn ze enorm gegroeid! De eerste dagen leken wel op de eerste dag na de zomervakantie, voor sommigen nog wat spannend, anderen liepen fluitend het plein op met een volle tas met spullen. Er heerst een hele fijne sfeer in de school, rustig door de kleinere hoeveelheid kinderen, en ook heel gezellig en gemoedelijk.

Voor klas 1-4 is er een vast looproute aangegeven met rood-wit tape. Deze hadden alle kinderen na een paar keer oefenen al snel onder de knie, en nu loopt iedereen als vanzelfsprekend deze route.

Tijdens de sluiting is er ook gewerkt in school aan een houten verhoging van de muurtjes bij drie van de vier trappen. Dit is enerzijds om de veiligheid bij deze trappen te verbeteren (er kon te gemakkelijk op de muurtjes geklommen worden vanwege de werkplekken bij deze muurtjes), en het geeft een mooie mogelijkheid om werk van de kinderen ten toon te stellen.


Pinksteren

Het pinksterfeest krijgt een iets andere invulling dan anders. Het feest zal met beide groepen klein maar fijn worden gevierd op donderdag en vrijdag 28 en 29 mei. We vragen alle kinderen op deze dagen in witte kleren naar school te komen. De kleuterklassen vieren het feest in de ochtend op het voorplein. De klassen 1-4 vieren het feest aan het eind van de ochtend op het achterplein, gezamenlijk, maar elk met de eigen klas bij elkaar. 


Ontwikkelingen nieuwbouw en huisvesting Bergweg

Ook de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw hebben (beperkte) doorgang gehad de afgelopen periode.  Er is overleg geweest met de architecten, met de gemeente, en met een afvaardiging van het team. Helaas zullen de corona maatregelen ook leiden tot vertraging in dit proces. Na overleg met de buurt kan de bouwvergunning worden ingediend bij de gemeente. Onduidelijk is momenteel wanneer en hoe het gesprek met de omwonenden kan plaatsvinden. Een en ander is naar verwachting van invloed op de uiteindelijke oplevering, die inmiddels wordt ingeschat op zomer 2022.


Ondertussen werken we eraan om de huisvesting op de Bergweg de komende jaren een werkbare invulling te geven samen met de BSO en de school. De school groeit natuurlijk, dus ook benodigde ruimtes voor extra ondersteuning en het aantal medewerkers dat een werkplek nodig heeft. En ook neemt het aantal aanvragen voor plekken bij de BSO toe. Het huisvesten van dit alles in ons schoolgebouw is een puzzel, en vraagt nodige creativiteit van iedereen. We werken aan een werkbaar en haalbaar plan en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.


Mededelingen 8  mei 2020


Brengen en Halen

 

Klas 1-4:

- Op de 1e dagen dat de kinderen naar school komen (maandag en +dinsdag) wachten de leerkracht de kinderen op, buiten op een eigen plek. De kinderen zetten hun meegebrachte schoolspullen (eventueel) in een daarvoor aangegeven vak onder het afdak.  Daarna gaan de klassen via de afgesproken looproute en in vaste volgorde naar de klas.

- De dagen erna, vanaf woensdag 13 mei, is de leerkracht vanaf 8.25 in de klas. Om 8.25 komen de kinderen zelf naar binnen via de afgesproken looproute. Vanaf 8.15 is er pleinwacht om de kinderen op te vangen, er komen geen ouders op het plein. Kinderen die zelfstandig naar school kunnen komen worden gevraagd zonder ouders te komen.

- Ophalen: leerkrachten brengen de klassen naar het plein om 12.50 / 15.00 uur. Onderaan de trap (eersteklassers: bovenaan de trap) gaan BSO-kinderen naar het BSO-lokaal (de medewerker is al in het lokaal). Leerkrachten en klas staan op eigen plek. Ouders wachten hun kind op de voorste helft van het plein op (dit ivm opstopping op de stoep), na oogcontact met de leerkracht vertrekken ouders en kinderen.

- We verzoeken de ouders om zo precies optijd mogelijk te komen ivm groepsvorming op het plein. Vanwege de krappe stoep is deze uitzondering gemaakt om op het plein te wachten.

 

Kleuters:

- Leerkrachten wachten de kinderen ‘s morgens op op een eigen plek op het plein: 6k bij de bankjes, 8k bij de schommel, 7k op het kerkpleintje (buiten het hek dus). Zij staan hier van 8.25 – 8.30, dan gaan de klassen naar binnen en gaan de deuren dicht. Ouders worden verzocht niet te blijven hangen om opstopping te voorkomen. Het grote hek aan de Joubertlaan gaat helemaal open om meer ruimte te maken.

- Elke klas gebruikt een vaste trap: 7k de tweede trap, 6k en 8k delen de eerste trap en hebben afspraken over de loopvolgorde.

- Ophalen: De leerkrachten brengen de klassen naar buiten op zelfde plek: ouder zoekt oogcontact, waarna het kind gedag zegt en gaat naar de ouder. Ouders worden verzocht zo precies optijd mogelijk te komen ivm groepsvorming. Kinderen die naar de BSO gaan worden voordat de klas  naar beneden gaat overgedragen aan de BSO, de medewerker is dan al in het lokaal.

 

Pauze 
Er is een pauzerooster gemaakt waarbij enerzijds zo veel mogelijk het gewone ritme wordt aangehouden, en anderzijds de klassen en pauzetijden gespreid worden.

 

Boeken en schoolspullen mee

Alle spullen die in maart en april mee naar huis zijn gegaan, mogen nu weer mee naar school. Mogelijk zijn hierover per klas specifieke instructie gegeven, dan gelden die uiteraard. De spullen kunnen op de eerste dag onder het afdak in het klassenvak worden gezet. De kinderen brengen het later in de ochtend zelf naar boven.

 

Overlijdensbericht

In de vakantie bereikte ons helaas het verdrietige nieuws dat Edward van der Most, de vader van Arthur uit klas 4c, is overleden. We maken in de school een gedenkhoekje voor hem, met een schrift waarin kinderen en leerkrachten iets kunnen schrijven voor Arthur en zijn gezin. Omdat het voor de ouders van school nu niet mogelijk is om in school te komen, en we iedereen graag de gelegenheid willen geven hen ook iets toe te wensen, kun je eventueel iets moois aan je kind meegeven. De leerkracht zorgt dan dat het in het schrift terecht komt.


Copyright © Alle rechten voorbehouden