Homepage

17-12-20

Wij wensen iedereen, ondanks de lock-down, een hele fijne kerstvakantie toe!


Arwen, Linda en Onno (schoolleiding)
UPDATE 15-12-20


Beste mensen, 

 

Langzaamaan waren we gewend aan het ‘nieuwe normaal’, maar snakten we toch naar iets meer ruimte. Helaas… 

 

Het is een bewogen en zeer vreemd jaar. Daar hebben we allemaal, ieder op zijn of haar manier een route in moeten vinden.  

Na de kerst zullen we noodgedwongen overgaan tot online onderwijs, in ieder geval tot en met 15 januari, waarna we 18 januari weer op school beginnen. Daarnaast wordt ook weer de noodopvang ingericht. Hiervoor geldt, net als eerder, dat het alleen in nood is voor ouders werkzaam in de vitale beroepen; deze week nog op de donderdag (hele dag) en vrijdag (ochtend) en vervolgens vanaf maandag 4 januari. Ouders die eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang kunnen zich rechtstreeks bij Majorie Meurs aanmelden en hoeven dus niet opnieuw het aanmeldingsformulier in te vullen. Andere ouders kunnen het aanmeldformulier downloaden op deze website. Tot a.s. vrijdag 12.00 uur kunt u zich aanmelden. In de kerstvakantie hebben onze medewerkers vrij en worden geen aanmeldingen in behandeling genomen. 

 

De ouders van kinderen die remedial teaching hebben worden door de betreffende remedial teacher benaderd over op welke wijze na de kerstvakantie dit wordt vormgegeven. Verder zullen enkele ouders benaderd worden van kinderen die de vorige lock-down niet goed zijn doorgekomen om af te stemmen hoe er met deze kinderen gewerkt gaat worden. 

Op de Van Tuylllaan zouden nog een aantal kinderen onderzocht worden voor het eersteklasonderzoek; met deze ouders zal ook voor de kerstvakantie contact worden opgenomen. 

 

In principe zijn (duo)leerkrachten alleen bereikbaar op de dagen dat zij normaal gesproken werken. Omdat wij niet willen dat zij doorlopend bereikbaar zijn/benaderd worden vragen wij u de kantoortijden in acht te nemen tenzij de leerkracht zelf iets anders aangeeft (omdat hij/zij zelf bijvoorbeeld ook kinderen thuis op te vangen heeft). 

 

Omdat we hopen dat het bij de twee weken na de kerstvakantie zal blijven kan de aandacht vooral geschonken worden aan rekenen en taal omdat zich dit het best op deze manier laat uitwerken en het fijn is dat andere periodes live toch het best tot hun recht komen. Zeker t.a.v de hogere klassen zal ook met het vooruitzicht van de CITO-toetsen hiervoor worden gekozen. Digitaal (Google Classroom) wordt gebruikt voor het uitzetten van werk en wordt beperkt ingezet voor instructie, niet om les te geven. Ron (leerkracht Bergweg) en Thomas (leerkracht Van Tuylllaan) zijn onze Google Classroom experts en kunnen voor vragen (niet tijdens de vakantie en ook niet buiten kantooruren) benaderd worden. Daarnaast streven wij ernaar het kunstzinnig onderwijs een vorm te geven in het thuisonderwijs. Er zullen verschillen zijn schoolbreed (tussen de locaties) en ook op de locatie zelf per klas omdat we rekening moeten houden met bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen. Er zal verder aandacht zijn voor de communicatie met ouders en de verbinding met de kinderen.  De leerkrachten zullen 1 keer per week contact opnemen met de leerlingen. 

 

Voor de komende dagen tot de kerstvakantie geldt dat we op school nog drie halve dagen zouden hebben gehad met voornamelijk kerstspel en kerstviering en dat we dus de kinderen – en ook de ouders - niet meer willen belasten met intensief schoolwerk. Er kunnen nog wat leuke werkjes door leerkrachten worden meegegeven, maar willen vooral benadrukken om ontspannen de kerstvakantie in te gaan!  

  

Wij willen iedereen veel sterkte wensen en natuurlijk toch ook een fijne kersttijd! 

 

 Linda Scheeres, Arwen van Putten en Onno van Lith - schoolleiding 

Harry Gubbels - bestuurder